Sp(e)ijkerman/Spiekerman/Spykerman
Thans komen ca. 1500 personen met deze naam (en varianten), verdeeld over 80 families, in mijn database voor. Ruim 50 van hen zijn aan mij verwant. Spiekerman is een andere vorm van de naam Spijkerman, en Spykerman is een Amerikaanse versie van deze naam. Onlangs heb in het gemeente archief van Amsterdam de naam Speijkerman gevonden... Research until now, has resulted in approx. 1500 people bearing this name (and varieties), in about 80 families, in my database. As far as I know now, about 50 of them are related to me. Spiekerman is a different spelling of the name Spijkerman, and Spykerman is an American version. Recently I found the name Speijkerman in the archives of the city of Amsterdam...Familiewapen / Coat of arms
Het familiewapen bovenaan deze pagina was van Arij Spijkerman, 8 juni 1796 wonende te Den Haag, hij heeft zitting gehad in de commissie tot onderzoek naar de betaling der geforceerde geldlichting.
Het is nog niet vastgesteld of deze Arij Spijkerman verwant is aan een van de Spijkerman-families in Drente, Overijssel of Friesland. Dit familiewapen werd op mijn verzoek getekend door de heer H.K. Nagtegaal, heraldisch ontwerper te Delft.
The coat of arms at the top of this page belonged to Arij Spijkerman, who lived in The Hague on June 8th, 1796. He was a member of the committee "tot onderzoek naar de betaling der geforceerde geldlichting".
It hasn't been established yet that Arij Spijkerman was related to any of the Spijkerman families in Drente, Overijsel or Friesland. A drawing of this coat of arms has been made by mister H.K. Nagtegaal, heraldic designer from Delft.Oorsprong van de naam / Origin of the name
Over de oorsprong van de naam Spijkerman zegt de historicus Jan ten Hove te Zwolle het volgende: "De oorsprong van de naam Spijkerman moet waarschijnlijk worden gezocht in een oude betekenis van het woord 'spijker', die niets te maken heeft met de huidige betekenis. 'spijker' betekende oorspronkelijk namelijk ook schuur en is afgeleid van het Latijnse 'spicarium', plaats waar 'spicae' (korenaren) werden bewaard. Niet elke graan- of bergplaats werd als 'spieker' aangeduid, want aanvankelijk werden hier voornamelijk gebouwen mee bedoeld, waar de in natura betaalde pachten en de tienden werden aangebracht en opgelsagen ten behoeve van de veraf wonende grondbezitter. Soms groeiden dergelijke bergplaatsen uit tot buitenplaatsen, die dan ook wel 'spijker' worden genoemd. Daarnaast bleef de oorspronkelijke betekenis bestaan en wellicht is er uit een dergelijk spijker een boerderij ontstaan, die ook de naam 'Spijker' meekreeg. De bewoner van zo'n boerderij was dus de man van het spijker, met andere woorden Spijkerman. Het is evenwel ook mogelijk dat mensen in een schuurachtig onderkomen woonden en daarom de naam Spijkerman kregen... The historian Jan ten Hove from Zwolle states the following about the origin of the Spijkerman name: "The origin of the Spijkerman name is most probably derived from the original meaning of the word 'spijker', which has nothing to do with the present meaning (nail). The original meaning of 'spijker' is barn en is based upon the Latin word 'spicarium', which is a location where 'spicae' (wheat) was stored. However, not every building where those wheatcrops were stored was called 'spieker', originally mainly buildings where the farmers payd their landrent with parts of their crops, and where those revenues were stored to be kept there for the landowner, who lived some distance away, where called like that. Sometimes those storage locations developed into farms, which also would be called 'Spijker'. Besides that the original meaning was still in existance, probably one of those 'spijkers' turned into a farm with the name 'Spijker'. The man who owned or lived in that farm was the man from the spijker, in other words Spijkerman. But it is also possible that people living in a barnlike house or shad were given the name Spijkerman...Dit zijn handtekeningen van Lionel Huberthus Spijkerman en Margaretha Willemina Penraad, mijn grootouders, op hun huwelijksakte (Maurik 28-11-1891). These are signatures of Lionel Huberthus Spijkerman and Margaretha Willemina Penraad, my grandparents, on their wedding certificate (Maurik 11-28-1891).Dit is Lionel Huberthus Spijkerman (1902-1971), zoon van Lionel Huberthus Spijkerman en Margaretha Willemina Penraad (zie hiervoor). Op de rechterfoto staat hij met zijn zoon Rudolf Lionel (1937-1964), die op tragische wijze overleed in een verkeersongeluk. This is Lionel Huberthus Spijkerman (1902-1971), son of Lionel Huberthus Spijkerman and Margaretha Willemina Penraad (see above). In the photo on the right you see him with his son Rudolf Lionel (1937-1964), who tragically died in a traffic accident.Volkstelling van 1947 / Population survey of 1947
In onderstaande tabel en op de landkaart van Nederland, is te zien hoe de landelijke spreiding van de naam Spijkerman was ten tijde van de volkstelling in 1947. Deze naam kwam toen 880 maal voor. The table and the map of The Netherlands below show the presence of the Spijkerman name throughout The Netherlands during the population survey of 1947. This surname was counted 880 times.Provincie/CountyPlaats/Town Provincie/CountyPlaats/Town
GroningenAppingedam1GelderlandArnhem6
Groningen8Apeldoorn16
Onstwedde4Brummen18
Winschoten4Doetinchem1
Zuidhorn5Genderingen3
FrieslandAchtkarspelen2Nijmegen2
Dokkum1Rheden12
Doniawerstal35Ruurlo2
Heerenveen1Voorst3
Kollumerland7Wageningen3
Leeuwarden14Wisch1
Sneek8Zutphen2
Weststellingwerf1UtrechtAmersfoort2
Wonseradeel1Baarn2
DrentheAssen6Utrecht5
Emmen10Westbroek1
Hoogeveen9Zeist2
Meppel67Noord-HollandAlkmaar9
Norg2Amsterdam40
Oosterhesselen2Bergen1
Ruinen3Bussum4
Ruinerwold10Haarlem9
Vries1Den Helder16
De Wijk21Purmerend1
Zuidwolde21Velsen9
OverijsselAlmelo5Weesp9
Avereest36Westwoud2
Borne3Westzaan8
Dalfsen17Wieringen1
Delden (Ambt)6Wormer1
Delden (Stad)3Wormerveer1
Denekamp1Zaandam10
Diepenveen8Zandvoort1
Enschede17Zwaag2
Goor11Zuid-HollandDelft1
Hardenberg2Dordrecht5
Hasselt2Gouda11
Heino7Leiden2
Hellendoorn9Reeuwijk1
Hengelo2Rotterdam25
Losser5Rijswijk3
Markelo11Voorburg4
Nieuw Leusen2Wassenaar7
Oldenzaal12Zeeland--
Olst12Noord-BrabantBergen op Zoom1
Raalte24Breda6
Staphorst20Eindhoven24
Steenwijk1Tilburg3
Steenwijkerwold1Vught 1
Wijhe2Waalwijk3
Zwolle77LimburgMaastricht1
Zwollerkarspel36Venlo1

In onderstaande tabel is te zien hoe de landelijke spreiding van de naam Spijkermans was ten tijde van de volkstelling in 1947. Deze naam kwam toen 23 maal voor. The table below shows the presence of the Spijkermans name throughout The Netherlands during the population survey of 1947. This surname was counted 23 times.

Provincie/CountyPlaats/Town
DrenteHoogeveen5
Noord-HollandAmsterdam3
Hilversum1
Zuid-HollandMonster6
Rotterdam7
LimburgHeel en Panheel1Parenteel / Familytree
Klik op de knop in het midden om
naar de Spijkerman stamboom te gaan.
Click the button in the middle
to get to the Spijkerman family tree.Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006