Mijn voorouders / My ancestors
Mijn groot- en overgrootouders zijn geboren in de plaatsen Giessendam en Hardinxveld, enige tijd geleden samen gevoegd tot een gemeente. Mijn grootvader, Job Boelhouwer (1884-1962), was onder andere werkzaam in de wegenbouw en trok zodoende door het land. Voor langdurige klussen verhuisde het gezin naar een plaats in de buurt. Zo belandt het gezin via Breukelen in Amsterdam, waar Job in de haven ging werken. Mijn overgrootvader Philippus Baartman (1849-1930) was landbouwer, zoals te zien is op de foto hieronder. My grand- and greatgrandparents were born in the villages of Giessendam and Hardinxveld, which merged to one town a number of years ago. My grandfather, Job Boelhouwer (1884-1962), was, besides other jobs, a roadworker, and therefor travelling through the country. For big jobs the family used to move house nearby the working area. That's how the family moved via Breukelen to Amsterdam, where Job eventually found a job in the harbour. My great grandfather Philippus Baartman (1849-1930) was a farmer, as can be seen on the picture below.In het gemeente-archief van Hardinxveld-Giessendam, vond ik de geboorteakte van mijn grootmoeder, Huibertje Baardman. De achternaam van haar vader, Philippus (zie onder), wordt daarin geschreven als Baartman.De linker foto laat mijn overgrootouders zien, Philippus Baartman (*1849-†1930) en Sijgje Stam (1850-1927), ouders van Huibertje, zie foto hierboven.
Op de foto rechts zien we Philippus Baartman (*1849-†1930), mijn overgrootvader, hard aan het werk...
In the archives of the town of Hardinxveld-Giessendam I found the birth certificate of my grandmother Huibertje Baardman. The surname of her father, Philippus (see below), was written as Baartman.The photo on the left shows my great grandparents, Philippus Baartman (1849-1930) and Sijgje Stam (*1850-†1927), parents of Huibertje, see photo above.
In the picture on the right we see Philippus Baartman (*1849-†1930), my great grandfather, working hard...

Deze heldhaftig uitziende jonge soldaten maakten deel uit van het "Corps Pontoniers". Mijn grootvader, Job Boelhouwer, staat in het midden.

This tough looking group of young soldiers were members of the "Corps Pontoniers". My grandfather, Job Boelhouwer, is standing in the middle.


Nog een foto uit het leger. Job Boelhouwer is de tweede soldaat van rechts. Achterop de foto staat de tekst "Sweelinksplein No. 76"!? Waar zou dat zijn?

Another army photograph. Job Boelhouwer is the second soldier from the right. On the backside is written "Sweelincksplein No. 76"!? Where would that be?Met deze ondertrouw kaart kondigden mijn grootouders, Job Boelhouwer (*1884-†1962) en Huibertje Baardman (*1886-†1953), hun voorgenomen huwelijk aan. With this 'ondertrouw' card my grandparents, Job Boelhouwer (*1884-†1962) and Huibertje Baardman (*1886-†1953), announced their forthcoming weddingday.
Dit is een huwelijksfoto (Giessendam 23-7-1909) van mijn grootouders, Job Boelhouwer en Huibertje Baardman. This is a wedding photograph (Giessendam 23-7-1909) of my grandparents, Job Boelhouwer and Huibertje Baardman.
Hier zien we mijn grootouders, Job Boelhouwer en Huibertje Baardman, op een foto van ca. 1950, dit is precies zoals ik ze me herinner. On this photograph taken in appr. 1950, we see my grandparents, Job Boelhouwer and Huibertje Baardman, exactly as I remember them.Job Boelhouwer en Huibertje Baardman kregen drie dochters, van links naar rechts: Sijgje Maria Margrietha (*1911-†1997), Janna (*1913) en Anna Cornelia (*1918-†2000). Klik op de gezichten van Janna en/of Anna Cornelia of hun foto's hieronder voor meer details. Job Boelhouwer and Huibertje Baardman had three daughters; left to right: Sijgje Maria Margrietha (*1911-†1997), Janna (*1913) and Anna Cornelia (*1918-†2000). Click the faces of Janna and/or Anna Cornelia or their pictures below for more details.
Janna was lerares (handwerkjuf) en coupeuse. Op deze foto is Janna ongeveer dertig jaar oud.

Janna was a teacher (domestic science) and a seamstress. In this photograph Janna is about thirty years of age.
Anna Cornelia en haar man Piet Apol kregen twee tweelingen, ιιn daarvan heeft zij op de foto op schoot.

Anna Cornelia and her husband Piet Apol got two twins, in the photographs she is holding one of the twins.
Diverse familiezaken / Various family matters
De foto links is Anne Kelleher (*1950), mijn vrouw, tijdens een personeelsfeestje een aantal jaar geleden.

Op de foto rechts is Anya Boelhouwer (*1983), mijn dochter, op een schoolfoto te zien, gemaakt in september 1999.
The photograph on the left shows Anne Kelleher (*1950), my wife, at an officeparty some years ago.

The photograph on the right shows Anya Boelhouwer (*1983), my daughter, on a schoolphoto, made in September 1999.

Dit portret van Anne en Anya is gemaakt tijdens een vakantie in Joegoslaviλ in 1987, ze moesten er uren voor poseren... This portrait of Anne and Anya was made during a holiday in Yugoslavia in 1987, they had to pose for hours and hours...Deze wolk van een baby is mijn kleinzoon Vince Boelhouwer (*1999), op de foto een paar maanden oud. Hij is de zoon van Erwin Boelhouwer, mijn zoon, en Geer Schilder. Klik op deze foto voor meer foto's. This beautiful baby is my grandson Vince Boelhouwer (*1999), on the photograph only a couple of months old. He is the son of Erwin Boelhouwer, my son, and Geer Schilder. Click on the photograph for more.Websites van verwanten / Websites of relatives

Jos Boelhouwer Jos Boelhouwer heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Friese taal, door het uitgeven van strips in het Fries. Jos Boelhouwer has made great effort in supporting the Frisian language by publishing cartoons in this language.
Hendrik Arie Baartman Hendrik Arie Baartman, geboren in Sliedrecht, woont thans te Zwolle. Hendrik Arie is een beeldend arties; bezoek zijn website om kennis te maken met zijn werk. Hendrik Arie Baartman, born in Sliedrecht, presently living in Zwolle. Hendrik Arie is a creative artist; visit his website to see his work.Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006