Boelhouwer in Zuidholland . . .
In Heukelum ontstond een groot Boelhouwer geslacht waar ik van af stam. De familie verhuisde naar Hardinxveld en Giessendam. Thans komen hun nakomelingen hoofdzakelijk voor in en rond Rotterdam en 's-Gravenhage. De heer Ch.J. Verschuur heeft over het ontstaan en de eerste generaties van dit geslacht een artikel gepubliceerd in het tijdschrijft "Ons Voorgeslacht" van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. In Heukelum emerged a large Boelhouwer family, which I am related to. The familie moved to Hardinxveld and Giessendam. Nowadays their descendants mainly live in and around Rotterdam and 's-Gravenhage (The Hague). Mister Ch.J. Verschuur has published an article about the origin of this family and the first generations in a magazine called "Ons Voorgeslacht" (Our Ancestry) an issue of the Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.
Een 'belangrijke' straat in het Hardinxveld van rond de eeuwwisseling. 'Belangrijk' omdat er vlak bij elkaar drie horecagelegenheden stonden. An "important" street in Hardinxveld around the turn of the century. "Important", because there were three public houses located.. . . & Zeeuws-Vlaanderen
In Zeeuws-Vlaanderen kwam ook een Boelhouwer geslacht voor, dat tevens een wapen voerde. Mogelijk is dit geslacht verwant aan het Zuidhollandse geslacht. In Zeeuws-Vlaanderen also existed a Boelhouwer family, which also had a coat of arms. Possibly this family is related to the Zuidholland family.Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006