Boelhouwer in Amsterdam

In Amsterdam leefde een vrij groot Boelhouwer geslacht, dat (nog) geen aantoonbare connectie heeft met andere grote Boelhouwer geslachten. Dit Boelhouwer-geslacht kwam waarschijnlijk in de 17e eeuw vanuit Maarssenbroek naar Amsterdam. Een aantal leden van dit geslacht heeft in Nederlandsch IndiŽ (IndonesiŽ) vooraanstaande posities bekleed; anderen hadden goede functies in de koopvaardij.

De foto links toont de Sint Pieterspoort aan het Rokin te Amsterdam rond het jaar 1800.

In Amsterdam a fairly old and big Boelhouwer family resided. This family probably came to Amsterdam from Maarssenbroek in the seventeenth century. A connection to one of the other large Boelhouwer families has not yet been established. Some members of this family have fullfilled rather important positions in the Dutch Indies (Indonesia); others had good jobs in shipping.

The picture on the left shows the Sint Pieterspoort at the Rokin in Amsterdam around the year 1800.Dit is een foto van David Boelhouwer, geb. te Amsterdam 21-10-1824, overl. in 1905, zoon van Jacobus Boelhouwer en Lavina Oom. Deze foto werd beschikbaar gesteld door mevrouw S.Boelhouwer-Hutzezon, haar man, Johannes Cornelis Boelhouwer (*1933-Ü1991), was een nakomeling van David Boelhouwer. This is a picture of David Boelhouwer, born Amsterdam Oct. 21, 1824, died in 1905, son of Jacobus Boelhouwer and Lavina Oom. Publishing this photo was made possible by mrs. S.Boelhouwer-Hutzezon, her husband, Johannes Cornelis Boelhouwer (*1933-Ü1991), was a descendant of David Boelhouwer.Klik voor email aan Lex Boelhouwer. / Click to email Lex Boelhouwer.
Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Terug naar eerste pagina. / Back to the first page.

Gewijzigd:/Modified:
9 mei 2006/May 9th, 2006