Baardman, Baartman(s), Baertman, Boardman Boelhouder, Boelhouwer(s), Boelhower Penraad, Pen(d)raat Sp(e)ijkerman, Spykerman Kelleher + Carroll Voorouders en familie / Acestors and relatives 4400 Familienamen / 4400 Surnames
Gewijzigd/Modified:
27 mei 2014.Best bekeken op
800x600+ pixels.
Best viewed at
800x600+ pixels.
Mijn naam is Lex Boelhouwer.
Ik onderzoek de namen van mijn grootouders: Baardman, Boelhouwer, Penraad en Spijkerman en alle varianten op deze namen. Mijn database bevat ruim 24.000 personen, circa 30% is verwant of aangetrouwd. Ik onderzoek ook de Ierse namen Carroll en Kelleher, de namen van de ouders van mijn vrouw. Klik op de knoppen hiernaast voor meer gegevens.
Graag wissel ik gegevens uit met andere genealogen.
My name is Lex Boelhouwer.
I am researching the names of my grandparents: Baardman, Boelhouwer, Penraad and Spijkerman in all different spellings. My database contains more than 24.000 people, approximately 30% is related or has married into the family. I am also researching the Irish names Carroll and Kelleher, the names of my wife's parents. Click the buttons on the left for more details.
I will gladly exchange information with other genealogists.

4400 familienamen, kijk of uw familienaam ook voorkomt! / 4400 surnames, see if your surname is also there!


Wil je meer weten of wil je me iets vertellen? Stuur een email met je vraag of opmerking!
Do you want to know more or want to tell me something? Send an email with your question or remark!

Rechtstreeks naar gewenste pagina. / Straight to the desired page.
Ga met deze knop naar de plattegrond van deze site om makkelijk te navigeren.
Click this button to go to the map of this site for easy navigating.

'Lex's genealogy page' details:
E-mail: geneaboel@gmail.com - Website: http://www.boelhouwer.info
Tel./Phone: +31-75-6310535 - Mobiel/Cell: +31-683233583
Deze website gebruikt
'buttons' van:

FreeButtons
Geachte bezoeker: Alle gegevens op deze website worden
regelmatig gecontroleerd en aangepast. Toch blijft de kans op
fouten aanwezig. Als u ze tegenkomt, laat mij dat dan weten.
Eerste publicatie van deze website: 3 januari 1996.
Tekst & layout: © 1996-2014 A.L. Boelhouwer.
Dear visitor: All information on this website is regularely
checked and changed. Still data can be incorrect or has changed.
Please be so kind to let me know about any errors you may find.
This website was first published: January 3rd, 1996.
Text & layout: © 1996-2014 A.L. Boelhouwer.

LEX'S GENEALOGY PAGE is een Genealogy
Benelux Net Ring
site van Lex Boelhouwer.
Kijk op de Genealogy Benelux Net Ring homepage
om ook jouw genealogische website aan te melden.
[ Vorige 5 sites | Vorige | Volgende | Aanmelden ]
[ Volgende 5 sites | Willekeurige | Index op sites ]
LEX'S GENEALOGY PAGE is a Genealogy
Benelux Net Ring
site, created by Lex Boelhouwer.
Go to the Genealogy Benelux Net Ring homepage
to link your genealogical website too.
[ Previous five sites | previous site | Next site | Join ]
[ Next five Sites | Random site | Index of all sites ]